Mgr. Barbora Katrincová

Zdravotná sestra

Mgr. Barbora Katrincová

Zdravotná sestra

Naše pacientky vyzdvihujú jej odbornosť a profesionalitu, ako aj príjemný a chápavý prístup.

V roku 2007 úspešne ukončila Strednú zdravotnícku školu v Bratislave, odbor zdravotnícky asistent a začala pracovať na IV. Internej klinike LFUK v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. V štúdiu pokračovala popri práci a v roku 2010 získala vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, absolvovaním bakalárskeho štúdia v akreditovanom študijnom programe Ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Na IV. Internej klinike pracovala naďalej, už v pozícii sestra pri lôžku s VŠ vzdelaním, kde nadobudla ďalšiu prax a skúsenosti. V štúdiu na FOaZOŠ pokračovala a v roku 2014 získala magisterské vzdelanie v odbore Ošetrovateľstvo. Od roku 2018 je súčasťou tímu I. ženskej gynekologickej ambulancie.

Pracovné dni
Návrat hore