Mgr. Barbora Vörösová

Pôrodná asistentka a zdravotná sestra

Mgr. Barbora Vörösová

Pôrodná asistentka a zdravotná sestra

S vyše 10 ročnou praxou,  skúsenosťami a ľudským prístupom, zabezpečuje vysoký štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Bratislave v odbore Všeobecná sestra, v roku 2003 nastúpila na štúdium na LFUK v Bratislave v odbore Pôrodná asistentka. Po promovaní v tomto odbore pokračovala ďalej v štúdiu odboru Ošetrovateľstvo, ktoré úspešne ukončila v roku 2008. Od 1.9.2008 pracuje ako sestra – pôrodná asistentka pod vedením MUDr. Mariana Kollára.

Popri zamestnaní vedie štúdio pre tehotné GraviFit – predpôrodné kurzy, laktačné konzultácie a tehotenské cvičenia.
Naďalej sa vzdeláva v oblasti pôrodníctva a gynekológie na rôznych workshopoch a kongresoch. O predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti prednáša pre odbornú aj laickú verejnosť.

Pracovné dni
Návrat hore