Zdravotné služby

Súkromná gynekologická ambulancia I. ženská, s.r.o. zabezpečuje komplexnú gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť, zahrňujúcu prevenciu, diagnostiku, liečbu a následnú zdravotnú starostlivosť. Opierame sa o najnovšie odborné poznatky s využívaním najmodernejších zdravotníckych prístrojov. Za najdôležitejšie považujeme skĺbiť odbornú zdatnosť s pozitívnym a individuálnym prístupom ku každej pacientke a ľudský prístup.

Gynekológia

Našou prioritou je predchádzanie ochorení najmä vykonávaním pravidelných ročných preventívnych prehliadok zameraných na včasnú diagnostiku a tým aj úspešnú liečbu možných závažnejších stavov.

Pred/pooperačná starostlivosť

Ak si Váš zdravotný stav vyžaduje operáciu, postaráme sa o Vás aj počas tohto náročného obdobia. Po rozhodnutí o jej potrebe Vás podrobne informujeme o priebehu operácie, ako i o období po nej a zároveň Vás kompletne na operáciu pripravíme bez nutnosti odosielania na iné pracoviská. Ak sa rozhodnete vykonať operáciu u nás na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike, vieme priamo sledovať Vaše včasné pooperačné obdobie.

Predpôrodná starostlivosť

Fyziologické tehotenstvo prebieha štandardne bez akýchkoľvek odchýlok od noriem. V prípade, ak sa počas tehotenstva objaví nejaký rizikový faktor a žena potrebuje zvýšenú starostlivosť, dokážeme ju zabezpečiť kombináciou bohatých skúseností nášho tímu a moderných zdravotníckych prístrojov.

Popôrodná starostlivosť

Je následnou zdravotnou starostlivosťou po pôrode. Z našich skúseností je v tomto období potrebná a dôležitá starostlivosť v zmysle nastavenia súhry medzi matkou a jej dieťaťom. Okrem odbornej lekárskej starostlivosti predovšetkým po operačných pôrodoch, kedy je potrebné ukončiť tehotnosť cisárskym rezom, sa nám osvedčila najmä odborná podpora zo strany našich sestier, ktorá zahŕňa nielen podporu zotavenia po pôrode, ale aj laktačné konzultácie priamo v domácom prostredí.  

Ambulantné zákroky

Sú bežnou a neoddeliteľnou súčasťou práce v gynekologickej ambulancii, ide o malé invazívne zákroky, po ktorých odchádza pacientka následne domov.  

Nadštandardné služby

V rámci nadštandardných služieb sa venujeme aj pacientkam, ktoré nie sú našimi kmeňovými pacientkami a poskytujeme možnosť konzultácie, vyšetrenia a liečby.

Návrat hore