I. ženská - Gynekologická ambulancia

Prijímame aj nové pacientky

Gynekológia Petržalka

Ambulancia priamo v poliklinike univerzitnej nemocnice na Antolskej ulici

Gynekologická ambulancia

V modernej ambulancii so špičkovým technologickým vybavením ponúkame kompletné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu všetkých základných gynekologických chorôb, pravidelné tehotenské vyšetrenia a kontroly. 

Do ambulancie vojdete cez prijímaciu recepciu, ktorá slúži na administratívnu prípravu pred vyšetrením. Máte tu k dispozícii aj toaletu, ktorá je vyhradená len pre naše pacientky. Z recepcie sa prechádza do dvoch samostatných, plne vybavených gynekologických vyšetrovní. Ďalšia samostatná miestnosť slúži na odber krvi a monitorovanie tehotných pacientiek pred pôrodom.

Široký rozsah štandardných a doplnkových služieb

Poskytujeme komplexnú všeobecnú zdravotnú starostlivosť

Naša ambulancia úzko spolupracuje s I.Gynekologicko – pôrodníckou klinikou, ktorá je v rovnakom nemocničnom bloku. Vďaka tejto výhode sa naše pacientky pri nutnosti hospitalizácie (operácia, pôrod) necítia anonymne, ale naopak, sú v známom prostredí.

Pre pacientky zabezpečujeme kompletnú prípravu na operáciu či pôrod, ich sledovanie počas hospitalizácie s následnou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou po prepustení z nemocnice.

Gynekologická
starostlivosť

Pokrýva široké spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti, od prevencie, cez diagnostiku, po liečbu.

Pred/pooperačná starostlivosť

Presahuje ambulantný servis, podieľame sa na príprave na operáciu, sledovaní liečby počas hospitalizácie s prirodzeným prechodom do ambulantnej starostlivosti.

Predpôrodná
starostlivosť

Okrem vyšetrení fyziologického tehotenstva zabezpečujeme aj dodatočné vyšetrenia a primeranú liečbu pri rizikovom tehotenstve.

Popôrodná
starostlivosť

Zahŕňa odbornú lekársku starostlivosť predovšetkým po operačných pôrodoch, ale aj podporu popôrodnej adaptácie a edukácie pacientiek.

Ambulantné
zákroky

Sú bežnou a neoddeliteľnou súčasťou práce v gynekologickej ambulancii, ide o jednoduché mini invazívne zákroky, po ktorých odchádza pacientka ihneď domov.

Nadštandardné
služby

Súčasťou našej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú aj výkony a vyšetrenia, ktoré zdravotné poisťovne nehradia, ale predstavujú kvalitnú nadstavbu bežnej starostlivosti.

Galéria

Pohodlie a diskrétne prostredie

Aktuality

Novinky z ambulancie

Návrat hore