Prijímame pacientky

Ak sa chcete stať našou pacientkou, môžete sa k nám jednoducho zaregistrovať.

Osobne

  • Príďte do ambulancie počas ordinačných hodín (alebo si dohodnite termín vopred)
  • Vyplníme s Vami Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
  • Dohodneme s Vami prenos zdravotnej dokumentácie
  • Uvidíte naše priestory a zoznámite sa s lekármi a sestrami

Online

    • Vyplňte Žiadosť o vyradenie z evidencie pre Vášho bývalého lekára 
    • Vyplnenú žiadosť mu zašlite a on následne pošle Vašu zdravotnú dokumentáciu k nám
    • Telefonicky alebo mailom si dohodnite prvú návštevu u nás

Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Návrat hore