MUDr. Marian Kollár

Hlavný lekár, gynekológ

MUDr. Marian Kollár

Gynekológ, pôrodník

Zriaďovateľ ambulancie
I. ženská gynekologická ambulancia
a hlavný gynekológ s vyše 30-ročnou praxou.

Po úspešnom absolvovaní lekárskej fakulty v roku 1984 a po dvojročnej stáži na internej klinike v NsP Bezručova, začal pracovať v roku 1987 v odbore gynekológia a pôrodníctvo na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike na Zochovej ulici. Pracovná náplň na klinike pozostávala z práce na oddelení, pri lôžku pacientiek, na operačnej sále, na pôrodnici alebo u mamičiek po pôrode na šestonedelí. Po 2. atestácii od roku 1998 začal pracovať na príjmovej a konziliárnej ambulancii, kde nadobudol tie najbohatšie praktické skúsenosti, hlavne pri konziliárnych vyšetreniach pacientiek prakticky z celého Slovenska.

Po zrušení kliniky na Zochovej v roku 2005 prešiel pracovať na ambulanciu primárneho kontaktu I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v UNB Bratislava Petržalka.

Od roku 2008 prevádzkuje súkromnú, neštátnu gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu I. ženská, s.r.o., ktorá sa nachádza v renovovaných, moderných priestoroch polikliniky Univerzitnej nemocnice na Antolskej ulici v Petržalke.

Pracovné dni
Návrat hore