MUDr. Ján Dlhopolček

Gynekológ, pôrodník

MUDr. Ján Dlhopolček

Gynekológ, pôrodník

Pacientkam poskutuje komplexnú gynekologickú a prenatálnu starostlivosť, ako aj odvedenie pôrodu na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike na Antolskej.

Po úspešnom absolvovaní lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008 začal pracovať na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, kde v roku 2016 získal atestáciu v odbore gynekológ a pôrodník.
Je externým študentom doktorandského štúdia na LF UK.

Vo svojej práci na klinike sa zaoberá starostlivosťou o fyziologické a rizikové tehotenstvá, venuje sa prenatálnej ultrazvukovej diagnostike, ako aj výučbe budúcich lekárov – medikov. Je aktívny pôrodník.

Od roku 2017 pracuje pod vedením MUDr. Mariana Kollára aj v gynekologickej ambulancii I. ženská s.r.o., kde poskytuje pacientkam kompletnú gynekologickú a prenatálnu starostlivosť, ako aj odvedenie pôrodu na pôrodnici I. gynekologicko-pôrodníckej klinike na Antolskej.

Pracovné dni
Návrat hore