!! UPOZORNENIE !!   

 

17.05.2017 medzi 09.00 - 10.00 hod. neordninujeme

 

sestričky prítomné

 Ďakujeme za pochopenie

 
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.