!! UPOZORNENIE !!  

MUDr. Kollár dnes ordinuje iba

do 15:00

 

Zmenu zdravotnej poisťovne

nám nahláste e-mailom

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.