!! UPOZORNENIE !!   

 

Dňa 15.03.2018

(štvrtok)

ordinuje iba do 15:30

 

Dňa 22.03.2018

(štvrtok)

NEORDINUJEME 

 

 

Zmenu zdravotnej poisťovne

nám nahláste e-mailom

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.