!! UPOZORNENIE !!  

MUDr. Kollár

dňa 18.10.2018

v čase od 12:00 do 14:00

nebude prítomný 

 

 

Zmenu zdravotnej poisťovne

nám nahláste e-mailom

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.