!! UPOZORNENIE !!   

19.10.2017 ordinujeme

od 09,00 do 15,00 hod.

 

 

Zmenu zdravotnej poisťovne

nám nahláste e-mailom

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.