!! UPOZORNENIE !!  

Dňa 20.12.2018

(štvrtok) 

 MUDr. Kollár

v čase od 

12:50 do 14:30 hod.

nebude prítomný

 

Zmenu zdravotnej poisťovne

nám nahláste e-mailom

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.