!!upozornenIe !!   

 

24.08.2016 MUDr. Kollár

 O R D I N U J E   I B A

DO 11,00 hod.

 

 

25.08. - 02.09.2016 NEORDINUJEME

 čerpanie dovolenky 

 

 Ďakujeme za pochopenie

 
 
Počas ordinačných hodín je tím zamestnancov
pripravený riešiť Vaše problémy, 
ťažkosti, požiadavky, tak aby ste od nás 
odchádzali spokojné.
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.