!! UPOZORNENIE !!  

Dňa 13.12.2018

(Štvrtok) 

ordinujeme iba do 

15:00 hod. 

 

Zmenu zdravotnej poisťovne

nám nahláste e-mailom

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.