!! UPOZORNENIE !!  

MUDr. Kollár

dňa 

13.09.2017 (štvrtok)

 ordinujeme

 

09:30 do 15:00

 

 

Zmenu zdravotnej poisťovne

nám nahláste e-mailom

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.