Mgr. Veronika Králová

V roku 2009 po absolvovaní strednej zdravotníckej školy nastúpila na vysokoškolské štúdium v Trnave
v odbore Ošetrovateľstvo, ktoré si dopĺňa magisterským vzdelaním
v Bratislave.

Už počas štúdia získavala svoje zručnosti v odbore stážovaním
I. ženskej s.r.o.

MUDr. Marian Kollár

Po úspešnom 6-ročnom štúdiu v roku 1984 začal pracovať na internej klinike v NsP Bezručova.
V roku 1987 sa rozhodol zmeniť špecializáciu
na odbor gynekológia a pôrodníctvo a nastúpil pracovať na I. ženskú kliniku na Zochovej ulici, kde zotrval až do jej zrušenia ministrom
R. Zajacom v roku 2005. Až do 2. atestácie jeho pracovná náplň pozostávala hlavne z práce
na oddelení, pri lôžku pacientiek, na operačnej sále, na pôrodnici, alebo u mamičiek
po pôrode na šestonedelí.
Po 2. atestácii od roku 1998 začal pracovať
na 
príjmovej a konziliárnej ambulancii,
kde nadobudol tie najbohatšie praktické skúsenosti, hlavne pri konziliárnych vyšetreniach pacientiek prakticky z celého Slovenska.
Po zavretí kliniky na Zochovej ulici roku 2005 začal pracovať na ambulancii primárneho kontaktu I. Gynekologicko - pôrodníckej kliniky
vo UNB Bratislava Petržalka.
 

1. 3. 2008 začal prevádzkovať neštátnu Gynekologicko - pôrodnícku ambulanciu
I. ženská, s.r.o., v priestoroch polikliniky Univerzitnej nemocnice na Antolskej ulici.

 

Mgr. Barbora Vörösová

Po absolvovaní strednej zdravotníckej škole
v Bratislave v odbore Všeobecná sestra,
v roku 2003 nastúpila na štúdium na LFUK
v Bratislave v odbore Pôrodná asistentka.
Po úspešnom promovaní v tomto odbore pokračovala ďalej v štúdiu odboru Ošetrovateľstvo, ktoré úspešne ukončila
v roku 2008.

Od 01.09.2008 pracuje ako sestra – pôrodná asistentka pod vedením MUDr. Kollára.

Popri zamestnaní vedie Gravifit -
predpôrodné kurzy
www.gravifit.sk