V rámci svojej činnosti kladieme veľký dôraz na vykonávanie preventívnych prehliadok zameraných najmä na včasnú diagnostiku a tým aj úspešnú liečbu ďalších možných  ochorení.

Chceme ponúknuť každej pacientke niečo viac, ako očakáva len v rámci klasickej gynekologickej kontroly, prehliadky, diagnostiky a liečby. Je veľmi dôležité skĺbiť odbornú zdatnosť s pozitívnym prístupom ku každej pacientke jednotlivo, hlavne k jej problémom a ťažkostiam. Pri poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné sa opierať o najnovšie odborné poznatky s využívaním moderných zdravotníckych prístrojov.

Pre Gynekologickú ambulanciu I. ženská, s.r.o.
je takýto prístup a technické vybavenie samozrejmosťou. Kvalita vyšetrenia a spokojnosť pacientiek však nemôžu byť založené len na technickom a inom vybavení ambulancie, ale predovšetkým na ľudskom prístupe sestier a lekárov.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pracovníkmi Gynekologickej ambulancie I. ženská, s.r.o.,
MUDr. Marianom Kollárom, MUDr. Jánom Dlhopolčekom  a sestrami
Mgr. Barborou Vörösovou. Mgr. Veronikou Královou, Mgr. Barborou Katrincovou. 


podmienky
sluzby
nadstandard