Ambulancia sa nachádza priamo v poliklinike Univerzitnej nemocnice na Antolskej ulici.

Je zriadená

modernom štýle. Jej vybavenie zabezpečuje
kompletné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu
všetkých základných gynekologických chorôb.

Pacientky prichádzajú do ambulancie cez recepciu, ktorá slúži na administratívnu prípravu pred vyšetrením. V týchto priestoroch sa nachádza toaleta, ktorá je vyhradená len pre pacientky.

Výsledkom úzkej spolupráce s I.Gynekologicko - pôrodníckou klinikou, s ktorou sa nachádzame
priamo v jednom nemocničnom bloku je, že naše pacientky sa
ani pri nutnosti hospitalizácie (operácia, pôrod) nemusia cítiť anonymne. Príprava na operáciu, sledovanie ich liečby počas hospitalizácie s následnou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou po prepustení
z nemocnice je pre nás prirodzené.


podmienky
sluzby
nadstandard