!!upozornenIe !!   

 

Dňa 28.09.2016

ordinujeme  

 do 13 : 15 hod.

 

 

 

 Ďakujeme za pochopenie

 
 
Počas ordinačných hodín je tím zamestnancov
pripravený riešiť Vaše problémy, 
ťažkosti, požiadavky, tak aby ste od nás 
odchádzali spokojné.
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.