!!upozornenie !! 

 

25.11.2014 ordinujeme do 11.00 hod.

26.11.2014 ordinujeme do 11.00 hod.

27.11.2014 ordinujeme od 12.00 hod.

 

Ďakujeme za pochopenie

 
 
Počas ordinačných hodín je tím zamestnancov
pripravený riešiť Vaše problémy, 
ťažkosti, požiadavky, tak aby ste od nás 
odchádzali spokojné.
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.