!!upozornenIe !!   

 

16.03.2017 ordinujeme 7,00 - 11,00 hod.

17.03.2017 NEORDINUJEME

 

ZMENU ZDRAVOTNEJ POISŤOV.NE OD 01.01.2017 NÁM ROSÍM NAHLÁSTE E-MAILOM 

 Ďakujeme za pochopenie

 
 
Počas ordinačných hodín je tím zamestnancov
pripravený riešiť Vaše problémy, 
ťažkosti, požiadavky, tak aby ste od nás 
odchádzali spokojné.
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.