!!upozornenie !! 

Dňa 22.07.2014 MUDr. kollár ordinuje iba do 09:40 !!

v dňoch 23.07. - 25.07.2014

neordinujeme

-dovolenka-

 

 
 
Počas ordinačných hodín je tím zamestnancov
pripravený riešiť Vaše problémy, 
ťažkosti, požiadavky, tak aby ste od nás 
odchádzali spokojné.
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.