!!upozornenie !!     

25.08. ordinujeme do 8,45 hod.

26.08. ordinujeme do 11,00 hod.

27.08. - 01.09. NEORDINUJEME

14.09. NEORDINUJEME

24. a 25.09. NEORDINUJEME

 

Ďakujeme za pochopenie

 
 
Počas ordinačných hodín je tím zamestnancov
pripravený riešiť Vaše problémy, 
ťažkosti, požiadavky, tak aby ste od nás 
odchádzali spokojné.
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.