!!upozornenie !! 

MUDR. KOLLÁR 

dňa 15.04.2014 (utorok)

Ordinuje iba do 10 : 15

 

Dňa 16.04.2014 (streda) 

NEordinuje

(účasť na pohrebe)

 

 

 prosíme pacientky, ktoré zmenia poistovňu ku dňu 01.01.2014, aby nám túto skutočnosť oznámili.

 
 
Počas ordinačných hodín je tím zamestnancov
pripravený riešiť Vaše problémy, 
ťažkosti, požiadavky, tak aby ste od nás 
odchádzali spokojné.
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.