!!upozornenie !!

 MUDr. kollá dňa 

18.09.2014 ordinuje

od 08:00- 12:00 hod.

a 19.09.2014

neordinuje

ďakujeme za pochopenie

 
 
Počas ordinačných hodín je tím zamestnancov
pripravený riešiť Vaše problémy, 
ťažkosti, požiadavky, tak aby ste od nás 
odchádzali spokojné.
Naša ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.